קרן לעסקים בינוניים  
קרן לעסקים בינוניים
הקרן לעסקים בינוניים ממשיכה פעילותה עד לסוף חודש יוני 2012.
שימו לב! החל מה-27/02/2011 שונו תנאי הסף של הקרן - המחזור המקסימלי להגשת הבקשה הינו 100 מליון ש"ח והמינימלי 22 מליון ש"ח. סכום ההלוואה המקסימלי עומד על 8 מליון ש"ח. כמו"כ יש לשים לב לשינויי עמלת הקצאת בטוחה - ראה "מידע חיוני על פעילות הקרן לעסקים בינוניים".
החל מנובמבר 2011 יש להעביר דוחות מסוקרים ליוני 2011
בקשה מקדמית
תכנית עסקית קרן עסקים בינוניים
מידע חיוני על פעילות הקרן לעסקים בינוניים
ניתוח ממצאים הקרן לעסקים בינוניים לשנת 2011
ניתוח ממצאים הקרן לעסקים בינוניים 2010
נוהל העברת בקשות והגשת מסמכים נוספים
ניתוח ממצאים הקרן לעסקים בינוניים 2009